Home / Lid Worden / Opzeggen

Opzeggen

Jammer dat je wilt opzeggen! Maar als je het echt zeker weet kan dat via ledenadministratie@avdeliemers.nl. Opzeggen dient te gebeuren voor 23 december, dit omdat we het lidmaatschap bij de Atletiekunie moeten opzeggen. Het lidmaatschap eindigt aan het eind van een kalenderjaar. De leden die betalen middels een automatische incasso kunnen de contributiebetaling laten stoppen aan het eind van ieder kwartaal (zie onderstaand overzicht voor de data). Na opzegging kan dan geen gebruik meer gemaakt worden van de diensten van de vereniging.

Leden die betalen middels een rekening per jaar kunnen geen restitutie krijgen van de contributie.

Houd rekening met de volgende data bij een automatische incasso:

Opzeggen voor: Contributie betalen tot
23 maart 1 april
23 juni 1 juli
23 september 1 oktober
23 december 1 januari van het volgende jaar

CONTACT

Onze club kan je vinden op:
Heerenmäten 4
6904 GZ Zevenaar

DIRECT NAAR

ONZE SOCIALS